Рекомендации раввинов

פרויקט שקל הקודש הוקם והתרחב הודות לגבאים מכל קצוות הקשת שתרמו מזמנם כדי שנוכל להפיק את המקסימום האפשרי בכדי לייעל את עבודת הגבאי ולהקל עליו וכן לעזור בהגדלת התשלומים המיזם פועל בתמיכתם ועידודם של גדולי ישראל מכל החוגים והזרמים, עמם נפגשנו והתייעצנו לפני חשיפתו לציבור הרחב.


הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר שליט”א

“…דבר טוב וראוי עשו יוזמי פרויקט “שקל הקודש”, אשר הכינו דרך של תשלום הנגיש לכל אדם, באמצעות אתר מיוחד אשר יסייע רבות לכל מאן דבעי, לשלם את נדרו בנקל, לתועלת הנודרים שיוכלו לקיים נדרם, ולתועלת גבאי בתי הכנסת שיקבלו את הכספים בצורה מסודרת, ויוכלו לעקוב אחרי התשלומים.”

הרב הראשי לרמת-גן ונשיא ישיבת ההסדר רמת גן הרב יעקב אריאל שליט”א

״באופן אישי אמליץ לגבאי בית הכנסת שלי לצרף את בית הכנסת שלנו ל’שקל הקודש״

מזכיר בי”ד רבני חב”ד הרב יצחק יהודא ירוסלבסקי שליט”א
״רעיון חשוב מאוד, הן לאורחים והמתפללים שלא ישכחו את התחייבותם, והן לגבאים שלא יצטרכו לטרוח אחרי האורחים. שיהיה בהצלחה מרובה״