המלצות וסיפורי לקוח

פרויקט שקל הקודש הוקם והתרחב הודות לגבאים מכל קצוות הקשת שתרמו מזמנם כדי שנוכל להפיק את המקסימום האפשרי בכדי לייעל את עבודת הגבאי ולהקל עליו וכן לעזור בהגדלת התשלומים המיזם פועל בתמיכתם ועידודם של גדולי ישראל מכל החוגים והזרמים, עמם נפגשנו והתייעצנו לפני חשיפתו לציבור הרחב.


הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר שליט”א

“…דבר טוב וראוי עשו יוזמי פרויקט “שקל הקודש”, אשר הכינו דרך של תשלום הנגיש לכל אדם, באמצעות אתר מיוחד אשר יסייע רבות לכל מאן דבעי, לשלם את נדרו בנקל, לתועלת הנודרים שיוכלו לקיים נדרם, ולתועלת גבאי בתי הכנסת שיקבלו את הכספים בצורה מסודרת, ויוכלו לעקוב אחרי התשלומים.”

הרב הראשי לרמת-גן ונשיא ישיבת ההסדר רמת גן הרב יעקב אריאל שליט”א

״באופן אישי אמליץ לגבאי בית הכנסת שלי לצרף את בית הכנסת שלנו ל’שקל הקודש״

מזכיר בי”ד רבני חב”ד הרב יצחק יהודא ירוסלבסקי שליט”א
״רעיון חשוב מאוד, הן לאורחים והמתפללים שלא ישכחו את התחייבותם, והן לגבאים שלא יצטרכו לטרוח אחרי האורחים. שיהיה בהצלחה מרובה״

גבאי בית הכנסת ברחובות

ניתן לגבאי בית כנסת בית מנחם ברחובות (100 מתפללים בגילאי 24-38) להעיד על החוויה שלו עם ״שקל הקודש – קהילה מחוברת״:

אם הייתי מסכם את החוויה שלי מהתוכנה אני חושב שהנקודות הבאות הן המיוחדות:

* פשטות וקיצור תהליכים – עצם העובדה שמתפלל משלם בעצמו את חובותיו וזה נרשם כהכנסה ומקוזז לו מהחשבון וגם מקבל קבלה במייל..
זה חזון אחרית הימים! מה שחוסך כאבי ראש ורישום על ניירות כדי לזכור לבצע *ארבע* פעולות נפרדות בעבר:

לגבות כסף, (לקחת ממנו פיזית הכנסה), לרשום אותה כהכנסה בהנהלת חשבונות, לרשום בנפרד ולקזז מחשבונו ואז גם לזכור להוציא לו קבלה…

* ניהול החובות נמצא בידי המתפלל, הוא יכול לראות בשקיפות מלאה מתי עלה, מה שילם וכיצד, איך והאם נרשמה לו התחייבות וכפועל יוצא לזרז ולייעל את הכנסת הכספים על ידי מיעוט המחלוקות ואי ההבנות שיכולות להיווצר (לרוב נוצרות)

* המנוע של ניהול העליות לפי משך זמן שעבר מהעליה הקודמת ומתן המלצות לגבאי על סמך הנ”ל וכן לפי ימי הולדת נישואין וכו’… מקל מאוד ! ומונע טרוניות וכעסים.

זה על קצה המזלג מה שמשך אותי… ואני ממליץ לגבאים כמוני להכיר את הכלי שיתן להם הרבה שקט נפשי.