[orgName], דוח הוראת קבע לתאריך [theDate]

[orgName], דוח הוראת קבע לתאריך [theDate]

דו”ח חיובים לתאריך [theDate]

לכבוד
[orgName]
שלום וברכה!

להלן פירוט חיובים שבוצעו בהוראת קבע עבור תאריך: [theDay] לחודש.

[bill_html]

בכל שאלה או בירור, נא השב למכתב זה או חייג 03-5050-222 שלוחה 2

לוגו שקל 1.2