שלום [First_name] | תזכורת על התחייבותך לבית הכנסת בסך [total_to_pey] ש”ח | נשמח אם תוכל לבקר באתרנו ולשלם את נדריך. | https://shekel.click/site/[OID] | תודה, הגבאים

שלום [First_name] | תזכורת על התחייבותך לבית הכנסת בסך [total_to_pey] ש”ח | נשמח אם תוכל לבקר באתרנו ולשלם את נדריך. | https://shekel.click/site/[OID] | תודה, הגבאים