שלום [First_name] | מזל טוב לרגל יום הולדתך הקרב ובא. ומאחלים לך שנה מוצלחת ופוריה | גבאי בית כנסת [OrgName]