Помощь и поддержка

מרכז התמיכה של שקל הקודש הינו מהמתקדמים בישראל ובעולם.

בכל רגע נתון מישהו מנטר את המערכת, אפילו בלילה, ואנחנו עונים לפניות של לקוחות שלנו במהירות.

זמני הפעילות הרשמיים שלנו הם בין 8:00 בבוקר ל 22:00 בלילה, אבל בפועל וכמו שהלקוחות כבר יודעים, אנחנו לפעמים עונים גם באמצע הלילה אם צריך.

תמיכה בלקוחות במסלול הפרימיוםפלטינום.

מי שזכאי לתמיכה בלתי מוגבלת הם הלקוחות שלנו שנמצאים במסלול זה לקוחות אלה יכולים לפתוח כמה קריאות תמיכה שהם רוצים, ואנחנו נספק מענה בתוך שעות בודדות בין השעות 8:00-22:00 . לבקשת תמיכה מסלול פרימיוםפלטינום.

תמיכה בלקוחות במסלול החינם

את הלקוחות שנמצאים במסלול החינם אנחנו לא זונחים, ואתם יכולים לשלוח לנו בקשת עזרה או תמיכה ותוך 1-2 ימי עסקים אנחנו נחזור אליך. לבקשת תמיכה מסלול חינם.